Privacy Policy NL

Privacy

KingToys streeft ernaar diensten en producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is.

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten.

Hierna vindt je algemene informatie over hoe wij met je gegevens omgaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht en e-mailadres.

De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om bestellingen te kunnen toesturen en om te factureren.

Ook willen wij je graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

E-mailadres en telefoonnummer

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling.

Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met je te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van KingToys te houden indien je via de website hebt aangegeven daar prijs op te stellen.

Vul altijd een geldig telefoonnummer in!

Mocht er iets mis zijn met uw order en het lukt ons niet je per e-mail te bereiken, dan is het handig als we een telefoonnummer achter de hand hebben.

Beveiliging

KingToys besteedt veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van je gegevens.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en je computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website.

Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers.

Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. 
Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren.

Bij een volgend bezoek hoef u dan niet opnieuw je gegevens in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. 
Meer informatie over cookies kun je vinden op  http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door KingToys worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van KingToys die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien u gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie).

Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van KingToys.

Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven via het contactformulier, of via de afmeldlink die onder aan elke nieuwsbrief staat.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.